Jdi na obsah Jdi na menu
 


Runové karty

Co je a co umí RUNOVÁ MAGIE

Runy jsou nejstarší psané znaky. Jejich stáří se podle nálezů v Meldorfu (poblíž Jutského poloostrova) odhaduje přibližně na 2000 let. Existují však důkazy o tom, že vznik runového písma sahá mnohem dál do minulosti. Runové písmo se skládá z jednoduchých přímých čar a obloučků. I já se přikláním k názoru, že se pravděpodobně vyvinuly z obrázkového písma, které bylo nejčastěji vrýváno do kamene nebo dřeva. Každá runa zastupuje jedno písmeno a navíc představuje rovněž nějaký předmět či pojem (např. dobytek) a je tak symbolem s hlubokým ezoterickým významem. Každý runový znak patří některému ze severských bohů.

Runy však zároveň tvoří složitý věštecký a magický systém. Slovo RUNA znamená „tajemství“. Je silně podbarveno vedlejšími významy. Runy totiž nikdy nebyly vyloženě jen písmem. Od první úpravy pro germánské použití sloužily převážně pro účely věštecké, rituální. Staří mágové „popisovali“ runami své meče, zvonky, trojzubce, trubky, kadidelnice, čarodějnické hůlky, nože-athame, psali magické monogramy na svá roucha či pokrývky hlavy …atd. Věřili, že jedním ze způsobů, jak vložit do předmětu sílu, je napsat na něj příslušná slova a směrovat do psaní svoji energii.

K lepšímu porozumění tajemné síly runových znaků a výkladů, napomáhá seznámení se s tradičním smýšlením našich předků. Centrálním bodem jejich světa byl posvátný, věčně zelený strom, jasan-Yggdrassil. Držel pohromadě celý jejich vesmír složený z devíti světů, spojených 24 cestami. Strom Yggdrassil byl pro ně osou vesmíru, jeho větve sahají vysoko do nebe (až ke světu bohů) a kořeny rostou až do nejhlubšího podsvětí.

V dnešní době jsme již od dětství většinou vedeni k prohlášení typu: „VĚŘ JENOM TOMU, CO VIDÍŠ“…logicky. Postupem času se tím stále víc vzdalujeme sami sobě a zapomínáme, že odpovědi na mnohé z našich otázek jsou v nás samotných.

Sada runových (obrazových) karet, kterou k výkladu používám, se skládá z 25 různých motivů. Pro lepší představu – 24 runových karet tvoří 24 cest mezi světy stromu Yggdrassil. 25. runa (STAROGERMÁNSKY NENÍ ZASTOUPENA), staroseversky nazvaná YR-„kořeny stromu Yggdrassil“má při věštění význam „OSUDOVÉ RUNY“. Představuje sice „OSUD“, ale nikdy nesmí být brána jako „absolutní“. Někteří odborníci v oboru runové magie runu YR odmítají, protože 24 – členný Futhark byl a dodnes je, považován za úplný a počet jeho písmen za konečný – jiní ji naopak připisují velký význam. Runa YR byla začleněna až později a začala se při magickém runovém věštění používat až v 60.- tých létech. Je osobní záležitostí každého, zda bude tuto runu používat s ostatními nebo ji při věštění odloží stranou.

Severská mytologie má svůj vlastní mýtus o stvoření a zániku světa. Nezapomínejme na to, že každý runový znak (každý runový obrázek) je chráněn a ovlivňován jedním ze severských Bohů. Nejdůležitějším ze všech severských bohů byl ODIN (zvaný také WODEN), vynikal svou moudrostí, byl ovšem často nepředvídatelný a stejně jako řada dalších bohů i velice lstivý.

Někteří lidé, znalí magie run, si vkládají například runu FEHU do peněženky, protože tato runa přináší peníze a bohatství, jiní nosí u sebe runu URUZ- zdraví či ANSUZ-moudrost boha Odina…atd.

Právě z těchto důvodů se nikdy nesnažte svými otázkami runy obelstít či obelhát. Vždy k nim přistupujte s úctou a respektem. Při dodržení těchto zásad se nemusíte ničeho obávat a můžete si vychutnat přesnost a pomoc runové magie.