Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostky - okamžité odpovědi

KOSTKY – hoďte si a znáte odpověď

Kostky přinesou jednoduchou a rychlou pomoc, když někdy v životě nastanou situace, kdy ji potřebujeme okamžitě. Máme určité představy o tom, jak bychom měli jednat, ale přece jen si nejsme zcela jisti. K tomu slouží několik velice jednoduchých metod a dokáže je využívat každý. Tím můžeme získat jistotu, že naše rozhodnutí  jsou správná, zda bychom je měli změnit, vyčkat až bude vhodnější doba či jednat okamžitě…


peníze, vztahy, zdraví, zaměstnání, podnikání, kariéra, finance, rodina, přátelé, výklad budoucnosti, výklad přítomnosti … vše na co si vzpomenete a na co chcete znát odpověď

Kostky se interpretují různými způsoby. Všechny způsoby jsou si ovšem víceméně podobné. Záleží jen na vás, kterou metodu zvolíte.

KOSTKY – hod jednou kostkou: využívá se hlavně pro odpovědi ANO/NE a na zjištění oblasti činnosti

První hod:

Jednička – znamená ANO (jednejte podle svého zvážení – Ihned)

Dvojka  – znamená NE  ( samota, deprese nebo ztráta)

Trojka     – znamená ANO (ale nenechte se ovlivňovat jinými lidmi)

Čtyřka  – znamená NE (nečekané nepříjemné události v návaznosti na vaše jednání -odložte raději na později)

Pětka     – znamená NE (potkala by vás velká ztráta)

Šestka – znamená ANO (budete příjemně překvapeni. Toto číslo je všeobecně spojeno se štěstím)

Druhý hod:

Jednička – znamená cestování

Dvojka    – znamená vše co se týká blízkých přátel a rodiny

Trojka     – znamená vše okolo lásky a milostných afér

Čtyřka    – znamená vše týkající se peněz a fin.transakcí

Pětka     – znamená zaměstnání, podnikání, kariéra

Šestka   – znamená všeobecně, v každém směru ŠTĚSTÍ

KOSTKY – hod třemi kostkami:

Pro „hod třemi kostkami“ potřebujeme vymezit prostor hodu. Nejlépe je použít kruhový či elipsový ubrousek o průměru 20-30 cm., na který budeme vrhat kostky. Pokud nemáme po ruce vhodný ubrousek, můžeme použít cokoli…provázek, křídu nebo prostě vyrýt do země, abychom vytvořili kruh.

Tři kostky držíte v pravé ruce a soustředíte se na otázku. Pak, za naprostého klidu, sevřete kostky do obou dlaní a dobře zamícháte. Nakonec je vrhněte do kruhu. Kostky, které skončí mimo kruh, již neberte na vědomí. Jestliže skončí všechny tři kostky mimo kruh, znamená to spor a odcizení  se někomu blízkému. Kostky musíte vrhnout ještě jednou. Pokud se opět ocitnou všechny mimo kruh, znamená to, že není vhodná doba pro věštění a musí být odloženo na jiný den.

Po vhození kostek do kruhu sečtěte čísla na těch, které jsou uvnitř. Významy těchto čísel jsou následující

Hod třemi kostkami:

Jedna – samota či ztráta (případ, kdy dvě kostky se dostanou mimo kruh)

Dvě    – láska, dobré vztahy s blízkými osobami (případ, kdy jedna kostka se dostane mimo kruh)

Tři      – příjemné překvapení v brzké době

Čtyři  – nepříjemné překvapení

Pět    – potkáte osobu, která ovlivní vaše další jednání

Šest  – ztratíte  něco, čeho si velice vážíte

Sedm – někdo se vás bude snažit vtáhnout do nepříjemností či problémů

Osm – začnou se vám vracet „hříchy“ z minulosti (tzv. ovládne vás minulost)

Devět – zlepšení partner. vztahu, nový vztah nebo svatba (blízká budoucnost)

Deset – vzestup v zaměstnání, podnikání, kariéře

Jedenáct – těžká nemoc někoho koho znáte

Dvanáct – brzy obdržíte velice důležitou zprávu (nerozlišuje zda dobrou či ne)

Třináct – budete mít důvod k smutku či pláči

Čtrnáct – nový ctitel či obdivovatel

Patnáct – buďte zvlášť opatrní, nepříjemnosti

Šestnáct – velice zajímavá a veselá cesta

Sedmnáct – jednejte !!! Blíží se k vám výhodný „obchod“

Osmnáct – potká vás něco velice dobrého, příjemného

KOSTKY-další příklady výkladu

Z položení kostek na stole si můžete vyvěštit jakoukoli situaci, kterou si zvolíte. Tyto „předpovědi“ by měl používat jen ten člověk, který už magii kostek používá déle a umí si výklad interpretovat správně ( můžete použít tři kostky nebo i šest kostek-záleží jen na vás)

1. Výklad budoucnost (v návaznosti na minulost a přítomnost)

2. Výklad současné situace (vlevo zdraví,  uprostřed  kariéra, vpravo vztahy)

3. Výklad nadcházejícího dne (vlevo ráno, uprostřed poledne, vpravo večer)

4. Výklad vztahů (vlevo přátelé, uprostřed rodina, vpravo kolegové z práce)

5. Výklad možností (vlevo talent, uprostřed 3. Výklad nadcházejícího dne (vlevo ráno, uprostřed poledne, vpravo večer)

tvořivost, vpravo skryté vlohy)

6. Výklad rozhodnutí (dvě etapy činnosti. Tyto etapy ukazují možné důsledky vaší činnosti. Vlevo cesta vpřed, uprostřed vaše volba, vpravo výsledek řešení. Pokud vyložíte dvě řady, spodní ukazuje tytéž kategorie, ovšem pro druhou činnost).

Konkrétní příklady:

1. výklad budoucnosti:

Podle předchozího návodu vhodíme do kruhu tři kostky-snažíme se, aby všechny zůstaly uvnitř. Kostku nejvíc vlevo umístíme doleva, kostku nejvíc vpravo umístíme doprava a poslední kostku do středu. Tím vytvoříme horizontální řadu, kterou čteme zleva jako minulost-přítomnost-budoucnost. Tím zjistíme, který obor naší činnosti v minulosti ovlivnil přítomnost a jak se to projeví v budoucnosti. Uvedu příklad ideálně pozitivního hodu:

5                                  4                             6

5-minulost-zaměstnání(podnikání)

4-současnost-finance

6-budoucnost-štěstí

Výklad: V současnosti se ptáte na finanční situaci do budoucna (kostku současnosti si můžete již předem vědomě položit do kruhu-do středu-a tím stanovíte to, na co se chcete kostek ptát. To znamená“co ovlivnilo tuto situaci v minulosti a jak se vše vyvine do budoucnosti“. Je pochopitelné, že pak již vrháme jen dvě kostky).

Uvedený příklad 5-4-6 nám říká, že zaměstnání (podnikání), které máme, nám  v budoucnu přinese finanční štěstí, zisk.

Vždy záleží na otázce, kterou si před hodem položíte.

Můžeme použít i šest kostek. Pak dvě nejvíc vpravo dáme doprava, dvě nejvíc vlevo dáme doleva a dvě střední do středu. V tomto případě je výklad ještě přesnější, protože hodnoty vždy dvou kostek sčítáme.

Příklad: (opět raději pozitivní)

4                               4                         1

1                               6                         2

Součet

5                             10                        3

Výklad: v minulosti ovlivnila naše jednání jistá osoba. V současnosti nás (právě proto) čeká ve velice blízké době příjemné překvapení. Toto překvapení se projeví vzestupem (postupem) v zaměstnání či podnikání.

Toto jsou příklady základních postupů věštění z kostek, které můžete použít s úspěchem sami, kdykoliv to potřebujete. Upozorňuji, že tohoto věštění bychom měli používat jen u méně složitých či rychlých řešení. Pro složitá rozhodnutí či nahlédnutí do budoucnosti využijte VÝKLADU KARET