Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domino - okamžité odpovědi

DOMINO                       molumen_domino_set_15-aa.png 

Stejně jako kostky i domino patří k metodám jednoduchým a velice často využívaným. Dokáže s ním pracovat každý, kdo potřebuje okamžitou odpověď na svoje otázky.

Domino je unikátní tím, že je možné z něj získat odpovědi na několik otázek najednou.

Je překvapující, co vše se dá vyvěštit z „obyčejného domina či kostek“.Tady je již zcela jasně vidět, že věštba vám dává možnosti. A to je u každé věštby to nejdůležitější. Ne jen říct „to mě čeká a nemine“… Tak to nefunguje…To by znamenalo zcela se oddat něčemu, co ani nechceme … Máme vždy možnosti na změnu – ale musíme ji chtít! Oddat se něčemu a jen čekat až to dopadne, je ta možnost (cesta) nejjednodušší. Druhá možnost (cesta) je většinou těžká, velice těžká a vyžaduje od nás pevnou vůli a uvědomění si toho, co vlastně chceme. Každá správná věštba by nám měla dávat minimálně 2 možnosti (životní cesty). Kterou si vybereme (lehčí se špatným koncem nebo těžší s koncem šťastným) už záleží jen na našem rozhodnutí.

Při odpovědích na své otázky nezapomínejte na to, že budoucnost je ovlivněna naši minulostí. Proto je vhodné vždy nejdříve „vyvěštit“ metodou minulost-přítomnost-budoucnost.

Otočte pár „kostek“ domina – a znáte odpověď:

Kostky domina musí ležet na stole čísly dolů. Důkladně promíchejte. Myslete na otázku, na kterou chcete odpověď. Levou rukou vytáhněte tři kostky, položte je do vodorovné řady před sebe a otočte čísly nahoru. Kostka vlevo-minulost, uprostřed-přítomnost, vpravo-budoucnost. Interpretace je v této základní metodě stejná jako u běžných kostek, ale přesnější, protože každá kostka domina obsahuje dvě čísla návazná na sebe.

Prázdné políčko – upozorňuje velice důrazně na vás (tazatele)

Jednička – cesta, cestování, vše okolo přemísťování z místa na místo

Dvojka – rodina a přátelé

Trojka – láska a milostné aféry

Čtyřka – peníze a finanční transakce

Pětka – zaměstnání, podnikání, kariéra

Šestka – všeobecně a ve všech oblastech spojována se Štěstím

POZNÁMKA: čísla v příkladech uvedených níže, znamenají čísla na kostce domina - např: 2/3 - na položené kostce vlevo dvě tečky, vpravo tři tečky ...

minulost                                                     přítomnost                                             budoucnost
    dom-2-3.jpgdom-0-4.jpg                                                                                                                             dom-1-5.jpg 

    2/3                                                              1/5                                                              0/4

 1. příklad znamená:

1. kostka – v minulosti měl tazatel velkou rodinu, spoustu přátel a všichni se navzájem měli  velice rádi

2. kostka – v současnosti často cestuje, což je spojeno s jeho zaměstnáním

3. kostka – v budoucnu bude v jeho vlastním zájmu více se věnovat finančním otázkám

Toto jednoduché rozložení lze vyložit i přesnějším způsobem, kdy využijeme i systému ANO/NE… podle tohoto návodu:

Jednička – znamená ANO (jednejte podle svého zvážení – Ihned)

Dvojka    – znamená NE (samota, deprese nebo ztráta)

Trojka     – znamená ANO (ale nenechte se ovlivňovat jinými lidmi)

Čtyřka  – znamená NE (nečekané nepříjemné události v návaznosti  na vaše jednání -odložte raději na později)

Pětka     – znamená NE (potkala by vás velká ztráta)

Šestka – znamená ANO (budete příjemně překvapeni. Toto číslo  je všeobecně spojováno se štěstím)

2. příklad znamená:

dom-2-3.jpgdom-0-4.jpgdom-1-5.jpg

2/3                                                                  1/5                                                            0/4

 1. kostka – vztahy v rodině i s přáteli v minulosti byly zcela v pořádku

2. kostka – z důvodu cestování (event. zaměstnání spojené s cestováním) dochází k velkým vztahovým i finančním ztrátám

3. kostka – pokud změní své finanční aktivity, bude příjemně překvapen, jaký zisk to přinese – ve všech oblastech

Domino má velkou výhodu, že lze k výkladu používat spoustu upřesňujících výkladů. Pokud již patříte ke „zdatným“ věštcům domina, dokážete i z jednoho rozložení kostek vyčíst zcela přesné odpovědi

 3. příklad (použijeme stejné rozložení kostek). V tomto případě použijeme i způsobu součtu čísel na každé kostce a postupujeme opět podle návodu:

Jedna – samota či ztráta

Dvě    – láska, dobré vztahy s blízkými osobami

Tři      – příjemné překvapení v brzké době

Čtyři  – nepříjemné překvapení

Pět    – potkáte osobu, která ovlivní vaše další jednání

Šest  – ztratíte  něco, čeho si velice vážíte

Sedm – někdo se vás bude snažit vtáhnout do nepříjemností či problémů

Osm – začnou se vám vracet „hříchy“ z minulosti (tzv. ovládne vás minulost)

Devět – zlepšení partner. vztahu, nový vztah nebo svatba (blízká budoucnost)

Deset – vzestup v zaměstnání, podnikání, kariéře

Jedenáct – těžká nemoc někoho koho znáte

Dvanáct – brzy obdržíte velice důležitou zprávu (nerozlišuje zda dobrou či ne)

Prázdné – týká se přímo tazatele (přímo té osoby, která klade otázku)

3. příklad:

dom-2-3.jpgdom-1-5.jpgdom-0-4.jpg

2/3                                                                   1/5                                                             0/4

Výklad:

Součet čísel na 1. kostce je 2+3=5

Součet čísel na 2. kostce je 1+5=6

Součet čísel na 3. kostce je 4+0=4

1. kostka – v minulosti byly vaše vztahy s rodinou i přáteli zcela v pořádku. V té době jste potkali člověka, který nyní velice ovlivňuje vaše chování, jednání

2. kostka – z důvodu cestování (event. zaměstnání spojeného s cestováním) dochází k velkým vztahovým i finančním ztrátám a vy cítíte, že ztrácíte to, čeho si velice vážíte

3. kostka – pokud změníte své finanční aktivity, budete příjemně překvapeni, jaký zisk to přinese – ve všech oblastech. Buďte opatrní, jestliže nezměníte tento stav, potká vás velice nepříjemné překvapení

Kromě těchto uvedených významů čísel na kostkách domina uvádím pro pokročilé „vykládače domina“ (ještě přesnější výklad) i významy dvojitých kombinací čísel:

Dvojitá šestka – velké štěstí pro tazatele ve všech oblastech života, dosažení velkého i finančního bohatství

Dvojitá pětka – povýšení v práci, vyšší a lépe placené místo, úspěch v podnikání

Dvojitá čtyřka – zisk nečekaných peněz velmi dramatickým způsobem

Dvojitá trojka – tazatel se nečekaně zamiluje

Dvojitá dvojka – tazatel získá nové přátele, kteří mu budou velice blízcí

Dvojitá jednička – báječná prázdninová (dovolenková) cesta

Dvojitá prázdná – kostka je považována za velmi špatné a nešťastné znamení. Tazatel by měl být velice ostražitý a opatrný ve všem, co podniká

Jednička+prázdná – setkání s člověkem, který způsobí neštěstí či smutek

Dvojka+prázdná – začátek nového vztahu, který však nepovede nikam nebo bude nešťastný

Trojka+prázdná – problémy způsobené špatným rozhodnutím či žárlivostí

Čtyřka+prázdná – obdržíte dopis se špatnými zprávami

Pětka+prázdná – budete vtaženi do nepříjemné situace

Šestka+prázdná – pozor na ostudu. Mohl by vám ji způsobit někdo, o kom si myslíte, že je přítel

Jednička+jednička – vhodný čas pro rozhodování

Jednička+dvojka – pozor, v krátké době byste mohli přijít o peníze či majetek

Jednička+trojka – příjemné překvapení

Jednička+čtyřka – zaplaťte všechny dluhy-jinak se nevyhnete potížím

Jednička+pětka – čas na rozhodnutí – může to být začátek či konec všeho, o čem jste snili

Jednička+šestka – příležitost pro upevnění lásky nebo navázáni nového vztahu

Dvojka+dvojka – vaše práce i „domov“ mají pevné základy, ale pozor aby jste jeden z nich nepodkopali

Dvojka+trojka – vyvarujte se rizika a hazardu.  Ztratíte pouze vy.

Dvojka+čtyřka – vaše investice (do jakékoli oblasti života-vztahy, finance…) se zdvojnásobí

Dvojka+pětka – přírůstek,zisk finanční či narození dítěte

Dvojka+šestka – obdržíte velice užitečný dárek či radu

Trojka+trojka – roztrpčí vás stav vašich bývalých aktivit (v každé oblasti)

Trojka+čtyřka – setkáte se svými bývalými aktivitami (nebo láskami), nevracejte se, vše již překonáno a zapomenuto

Trojka+pětka – povýšení v jakékoliv oblasti

Trojka+šestka – dobrá zábava, pozvání

Čtyřka+čtyřka – pozor, hazard se vám nemusí vyplatit, ztráta

Čtyřka+pětka – nezkoušejte své štěstí přespříliš, ale malý hazard se vám v každé oblasti velice vyplatí

Čtyřka+šestka – buďte opatrní, mohli byste se zaplést se soudy či úřady

Pětka+pětka – velmi výhodné místní přemístění (v jakémkoli směru)

Pětka+šestka – vyplatí se vám pomáhat druhým

Šestka+šestka- úspěch a veliké štěstí ve všem

4. příklad (použijeme všech způsobů výkladu pro stejný předchozí případ)

dom-2-3.jpgdom-0-4.jpgdom-1-5.jpg

2/3                                                          1/5                                                      0/4

1. kostka – v minulosti byly vaše vztahy s rodinou i přáteli zcela v pořádku. V té době jste potkali člověka, který nyní velice ovlivňuje vaše chování, jednání. Byli jste vtaženi do hazardu a rizika. Ztrátu pocítíte jen vy (dvojka+trojka)

2. kostka – z důvodu cestování (event. zaměstnání spojeného s cestováním) dochází k velkým vztahovým i finančním ztrátám a vy cítíte, že ztrácíte to, čeho si velice vážíte. Je čas na rozhodnutí. Může to být začátek nebo konec všeho o čem jste snili (jednička+pětka)

3. kostka – pokud změníte své finanční aktivity, budete příjemně překvapeni, jaký zisk to přinese – ve všech oblastech. Buďte opatrní, jestliže nezměníte tento stav, potká vás velice nepříjemné překvapení v podobě dopisu s velice špatnou zprávou (čtyřka+prázdná)

Je překvapující, co vše se dá vyvěštit z „obyčejného domina či kostek“.Tady je již zcela jasně vidět, že věštba vám dává možnosti. A to je u každé věštby to nejdůležitější. Ne jen říct „to mě čeká a nemine“… Tak to nefunguje…To by znamenalo zcela se oddat něčemu, co ani nechceme … Máme vždy možnosti na změnu – ale musíme ji chtít! Oddat se něčemu a jen čekat až to dopadne je ta možnost (cesta) nejjednodušší. Druhá možnost (cesta) je většinou těžká, velice těžká a vyžaduje od nás pevnou vůli a uvědomění si toho, co vlastně chceme. Každá správná věštba by nám měla dávat minimálně 2 možnosti (životní cesty). Kterou si vybereme (lehčí se špatným koncem nebo těžší s koncem šťastným) už záleží jen na našem rozhodnutí.

 Kopírování textů či jakékoliv jiné použití je nutné písemně konzultovat s autorem.