SPIRIT STUDIO OSTRAVA   VÝKLAD KARET  VÝKLAD KARET ONLINE, VĚŠTĚNÍ, KARTY, FENG SHUI, KŘIŠŤÁLOVÁ MAGIE 

WOODOO

   

WOODOO – magie lásky, vztahů, zdraví, štěstí, přátelství, prosperity…prostě všeho krásného

Slovo Woodoo má sílu záhadné energie a přináší tajuplné pocity. Řekne-li se „Woodoo“, vybaví se nám černá magie, zaklínání, „odporné“ čarodějnice a „hrůzostrašní“ šamani, šílené tance a halucinogenní blouznění. Woodoo - to je obrovská síla a moc, kterou můžeme ovlivňovat kohokoliv nebo cokoliv". (Citát)

Tento citát přesně vystihuje co je Woodoo. Ale ve skutečnosti se dělí na BÍLÉ a ČERNÉ WOODOO. Je to vlastně náboženství s prvky magie. Ale které náboženství neobsahuje prvky magie?!  

Název pochází snad z Afrického kmene Fon a Eve a překládá se jako „Boží vnuknutí“. Proč „snad"? Protože materiály o původu Woodoo se různí a nejsou jednoznačné.  Základem  Woodoo  je, že vše ve vesmíru je propojeno. Ať uděláte cokoli špatného či dobrého, vrátí se vám to v dobrém či špatném (podle toho, jak jste konali) a následně ovlivní váš další život. To je ale zásada každé magie „dělej, co chceš, ale nesmíš uškodit nikomu, ani sobě".

„Během  Woodoo rituálů, které jsou většinou prováděny za nočního ohně, při silném bubnování a tančení, věřící vyvolávají stav „posedlosti“. Jde o uvolnění vlastního ducha z těla a jeho obsazení vyvolaným bohem. V nich lidé prosí o přízeň osudu a o pomoc" (Citát)

Rituály, přisuzované v tomto případě Woodoo, jsou ovšem běžné rituály čarodějnic při sabatech (Samhain, Beltane, Imbolc a Lughnasadh-např. kult Wicca). Při těchto rituálech jde o koncentraci síly a energie, kterou čarodějnice potřebují ke splnění svých proseb o pomoc a přízeň osudu. Lidem neznalým těchto praktik to samozřejmě může připadat jako „stav posedlosti".  

Zde je na místě varování! Dobrovolně vstupujete do světa „těch druhých", čímž se sami můžete dostat do velkého nebezpečí. Dobře si rozmyslete, zda to opravdu chcete. Nečiňte tak bezdůvodně a věřte svým instinktům. Uvědomte si, že není bílá bez černé a naopak. Bílá a černá magie se vzájemně prolínají stejně jako den a noc, nebe a peklo, dobro a zlo, Jin a Jang … Woodoo magie působí bez ohledu na rozdílná náboženství, praktikování či zemi, kde je prováděna. Nejdůležitější je vaše osobní Víra spojená se správně provedeným rituálem. Vaše víra je základním „spouštěčem“ pro komunikaci se silami „druhé strany", ať již světla nebo tmy, protože jedna bez druhé není ničím nebo je neúplnou. Náš a „druhý svět" se prolínají a nikdy nemůžete vědět  „KDO" nebo „CO"  využije otevřené brány...  

Osoby, které mají zvýšenou vnímavost pro jemnohmotný svět „druhé strany" mohou být ohroženy démony či duchy, proto nezapomínejte na zvýšenou ochranu. Dobro a zlo existuje a mezi ně patří i to, co může být „za oponou" našeho poznání. Přerušte rituál - vzývání - formuli - zaříkání – jestliže pocítíte signály, že je v ohrožení váš život nebo se otevřenou branou připravuje vstoupit moc, kterou nebudete schopni vrátit - případně pokud je vám „druhou stranou“ naznačeno jednoznačně NE!!!

Ale není třeba z toho dělat něco příliš tajemného a odstrašujícího. To není účelem žádné BÍLÉ magie. Jestliže budete používat „bílé woodoo“ jen jako pomoc v dobré věci, není se vůbec čeho obávat. Bílá magie Woodoo je tady právě proto, aby pomáhala splnit naše REÁLNÉ plány a sny.

K Woodoo patří i tzv. magie panenek-je spojována hlavně s Haiti-Woodoo kultem. Je třeba si ovšem uvědomit, že nežijeme ani na Haiti, ani v době, kdy se Woodoo magie využívalo k nekalým účelům.

Dnes si „Woodoo panenky" můžeme koupit přes internet nebo třeba i v hračkářství. Od takových panenek však nemůžeme očekávat magickou pomoc. Představte si, kolik lidí sáhne na „woodoo panenku", kterou si koupíte v obchodě…(od výroby až po dobu, kdy si ji koupíte vy). V každé takovéto panence je vědomě či nevědomky uložena energie člověka, který ji vyráběl, balil, převážel, překládal, nakládal či prodával. A to nepočítám ty lidi, kteří v obchodě na ni sáhli před tím, než jste si ji koupili. Ne všichni jsou dobří a přející – „otisk" jejich energie však v panence zůstává.

Rituální „panenku" (v jakékoliv podobě) si můžete vytvořit sami. Třeba si ji ušít, vymodelovat z hlíny nebo uplácat z těsta a upéct. Na její tělo lze vyznačit „rituální symbol", který je charakteristický pro účel vašeho čarodějnického snažení. Například pro finanční magii stačí k figurce přivázat zelenou tkaničkou nějakou minci či bankovku, pro lásku a partnerský vztah nakreslit na figurku červené srdíčko anebo ji prostě převázat červenou nebo růžovou mašličkou (záleží na tom, co od woodoo požadujete). U bílé magie woodoo není zapotřebí přidělávat k figurce věc milované či žádané osoby ani provádět zvířecí oběť (zabíjet zvíře proto, že chceme více financí nebo nádhernou lásku, odporuje současným zásadám bílé magie). V dnešní době umění meditace si všechno (kruh, pentagram… atd. kromě figurky a jejího „ošetření) vybavujeme (jako kdyby to byla skutečnost) ve svém podvědomí, kde celou situaci silně emočně prožíváme, včetně koncentrace síly a energie. Není zapotřebí běhat po lese kolem ohně, vykřikovat nesmysly, opíjet se, bubnovat na bubny … atd. Těžko bychom pak vysvětlovali policistům, že provádíme pouze rituál magie WOODOO – asi by pro to neměli příliš pochopení.

V magických Woodoo panenkách je uložena síla a účel, ke kterému má sloužit. Tato síla se do panenek vkládá při magických „bílých" obřadech. Panenka se poté dobře zabalí do přírodního materiálu a  uschová, aby bylo zaručeno, že ji nebude předána žádná jiná energie, než kterou jste ji předali vy sami (nikdo již na ni nebude sahat). Woodoo je jedna z nejmocnějších forem magie a není radno si s ní „pohrávat".

V „bílé magii" se nikdy nepoužívá černá svíčka (kromě očištění od působení „černého mága). Vždy a hlavně se používá barva bílá. Lze také použít jiné barvy a to za tímto účelem: modrá – zdraví, přátelství, vztahy…červená – láska, síla…žlutá – silná ochrana…zelená – peníze, štěstí…purpurová – pracovní vzestup, dobré obchody…bílá – zdraví, čistota, pravda, upřímnost…černá – zlo, nesoulad, ztráta, zmatek, neštěstí…

Tak jak existují dobří a špatní věštci, jsou i bílí a černí mágové. Přes veškerá varování se však používání černé magie stále více rozšiřuje mezi lidi. I na internetu jsem se již setkala s „černým woodoo" – dokonce i nějaký rádoby „návod na použití" (vpichování špendlíků …). A jak myslíte, že se „čtenáři" zachovali? Dočtete se o tom v jejich komentářích… „Woodoo se povedlo, dostal rakovinu…", „do týdne si zlomila ruku…" atd. Jen jediný komentář byl kladný „chtěla jsem, aby mi napsal – napsal a píše stále…" Ale věřte i špatně provedené černé woodoo může fungovat – ale pozor, aby se neobrátilo proti tomu, kdo ho špatně vytvořil …

Ale tak nefunguje život. Proč ubližovat druhým – vždyť je tolik bolesti na světě. Na rozdíl od černého woodoo dokáže bílé woodoo pomoci v každé oblasti života (dokonce i zrušit působení černého woodoo) – a to velice rychle. A tak jak je uvedeno v nadpisu…WOODOO je magie lásky, vztahů, zdraví, štěstí, přátelství, prosperity…prostě všeho krásného.

Bílé Woodoo si může každý provést doma sám, ale musí počítat s tím, že se mu to nemusí hned napoprvé povést podle jeho představ. „Zkušenost dělá mistra“, pokud se vám nepodaří vše hned, nezoufejte, i já jsem experimentovala několikrát, než jsem dosáhla vytouženého výsledku.

Seriózní dotazy k tomuto tématu vám mohou být zodpovězeny na email:

spirit-studioostrava@seznam.cz, jindriskacervena@seznam.cz nebo na tel.775799777

Veškeré texty podléhají zákonu na ochranu autorských práv a jsou výhradním vlastnictvím autora - Jindřiška Červená. Kopírování textů či jakékoliv jiné použití je nutné písemně konzultovat s autorem.