SPIRIT STUDIO OSTRAVA   VÝKLAD KARET  VÝKLAD KARET ONLINE, VĚŠTĚNÍ, KARTY, FENG SHUI, KŘIŠŤÁLOVÁ MAGIE 

ANDĚLÉ a ARCHANDĚLÉ / ARCHANDĚLÉ

Archandělé

Archandělé jsou nejvyšší nositelé „Světla“ (kladné energie) ve Vesmíru. Proto jsou nazýváni „Světelnými bytostmi“ jemnohmotného světa. V této sféře panuje světlo jako vyvážený, harmonický a kompletní obraz života. Sedm hlavních Archandělů ovládá sedm základních barevných paprsků vesmírného světla. Archandělé jsou obdařeni rozsáhlými pravomocemi a při řešení problémů přinášejí rovnováhu a bezprostřední pomoc v situacích, které svou závažností vyžadují mimořádnou podporu. Jména většiny Archandělů končí slabikou „el“, což znamená „Ti, kteří jsou vysílání“…

MICHAEL - „kníže nebeských vojsk“ nebo“ten, který je jako Bůh“-vládne safírově modrou barvou, poskytuje ochranu před vším zlým

JOPHIEL - „ Boží krása“ - vládne zlatožlutou barvou, prezentuje vytrvalost, moudrost, sílu a úlevu od bolestí

CHAMUEL- „ten, který vidí Boha“ - vládne růžovou barvou, je nositelem jemnosti, lásky, tolerance a soucitu

GABRIEL - „Boží síla“ – vládne křišťálově bílým světlem, znamená vyváženost, naděje, čistota

RAFAEL - „Bůh uzdravuje“, – vládne zelenou barvou, ztělesňuje pravdu, uzdravení, koncentraci, je ochráncem lékařů, zdravotních sester a všech, kteří léčí

URIEL - „Boží oheň“ – vládne červeno-zlatou barvou, je nositelem nekonečné mírnosti, obětavosti, úslužnosti, pozornosti a úplného uzdravování

ZADKIEL - „Boží spravedlnost“ – vládne fialovou barvou, ztělesňuje proměnu, kompletní očistu, transformaci, odpuštění, spravedlnost a bezmeznou svobodu

Toto je sedm hlavních Archandělů ovládajících sedm základních barevných paprsků vesmírného světla.

Archandělé jsou neustále svým „světlem“ přítomni v oblasti zemské sféry. Představují ohromný potenciál síly a moci, jsou schopni bezprostředně zasáhnout a neomezeně pomáhat.

Čtyři archandělé vládnou čtyřem elementům Vesmíru:

ANAEL – je vládcem Ohně – přináší odvahu, křest ohněm, rozhodné jednání, schopnost uvědomit si vlastní zlost a agresi, aby mohlo dojít ke změně, osvobození se od traumat a stresů, rozhodné jednání, zničení starého pro nový začátek

SANDALFON – je vládcem Vody – spojuje jemný aspekt duše s mužnou odvahou a silou, dvojakost (Blíženci), mužská a ženská energie, ve snech radí a ukazuje řešení, umožňuje „sáhnout si na hvězdy a trhat na nebi růže“

BARIEL – je vládcem Země – přináší růst, sklizeň, spokojenost, smích, radost, respekt ke všem formám života, spojení s říši zvířat i rostlin, vnímání „zázraku života“

NATANAEL – je vládcem VZDUCHU – přináší víru v zázraky i zázraky jako takové, nečekaná vyléčení, pomáhá zbavit se strachu a přijmout pravdu. V hierarchii archandělů reprezentuje nejvyšší vývojový stupeň – „vidí Boha tváří v tvář“

Další Archandělé:

RAZIEL – představuje SLUNCE, ovlivňuje nejhlubší pád ega a na druhé straně nejvyšší vzestup duše, přináší životní radost a energii, tvořivost, úspěch a sluneční paprsky potřebným

RAGUEL – představuje STROM, přináší ochranu, sílu, stabilitu, růst, materiální zabezpečení, přátelství, ale také schopnost „práce na sobě“, respekt k přírodě, být vždy „nohama na zemi, i když je hlava v oblacích“, umožnit“prostor k dýchání“ nejen sobě, ale i ostatním. Upozorňuje na to, že „koruna stromů může být zdravá jen tehdy, když jsou kmen a větve zásobeny odpovídající výživou“

HANIEL – přináší sílu ke změnám, životní možnosti vzniku něčeho nového, poznání vlastních schopností, víru v sebe - „naslouchej sám sobě, tam najdeš odpovědi na své otázky“

CAMAEL – provází temnou stránkou duše a s tím spojenou nutnost proměny. Ukazuje Temnotu před Světlem, vnitřní pád, dualitu, protiklady, vlastní obavy a zlo, traumata a destruktivní jednání, „setkání s vlastním stínem“ a tím zvládnutí strachu. Uvědoměním si vlastních negací nám ukazuje cestu k lepšímu

MURIEL – vyzařuje lásku a radost, přináší odpuštění, moudrost, překonání mentálního omezení, které brání ve štěstí, vnitřní klid, bezstarostnost, úspěch v práci, lásku k přírodě. Podává svou jemnou ruku tomu, kdo dokáže otevřít své srdce

Archanděl METATRON

Je nejmladším z archandělů, ale současně je podle svého zařazení v hierarchii úplně nahoře.  Jeho moc je srovnatelná s mocí a silou archanděla Michaela, přestože zcela jiného druhu. Podle starých záznamů byl Metatron určitou dobu člověkem a pak Bohem povýšen na archandělskou bytost. Nyní je přímým spojením mezi „BOHEM a LIDMI“. Dává lidem laskavé jednání, sílu zvládnout zlozvyky, hrozící nebezpečí či velké problémy.

 

Názory na vzhled Archandělů se různí: (citace - Duchovní zákony, Marieta Braunová) - "Archandělé nejsou žádné energie, jak by je někdo mohl nazvat, ale jsou stejně tak nádherné živoucí bytosti jako jsme my, jsou skuteční, jen mají jinou vyšší světelnou vibraci, proto je nemůžeme vidět. Pokud dosáhneme vyšší vibrace a vyššího vědomí i my, pak s nimi můžeme komunikovat a navázat kontakt. Archandělé nemají křídla, ale dlouhá bezešvá roucha, dlouhý rovný šat, který je barevný podle toho, ke kterému určitému plameni patří."

Je celkem jedno, zda si je představujeme jako "nádherné světelné bytosti" či "světelnou energii". Důležité je, že tady jsou vždy a pro každého z nás.

použité obrázky: Ulrike Hinrichs

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA - autor Jindřiška Červená, STUDIO SPIRIT

Kopírování či jakékoliv jiné použití JEN SE SOUHLASEM AUTORA