SPIRIT STUDIO OSTRAVA   VÝKLAD KARET  VÝKLAD KARET ONLINE, VĚŠTĚNÍ, KARTY, FENG SHUI, KŘIŠŤÁLOVÁ MAGIE 

ČLÁNKY » ATEISTÉ
Ateisté

                                 

  Ateisté – stránka nejen pro vás                  

 Tuto stránku chci věnovat lidem tzv. ateistům, kteří díky své mentalitě nepodléhají víře v   žádné náboženství. Věří jen ve věci reálné, na které si mohou sáhnout nebo si je vědecky či matematicky vysvětlit. Ale i oni (pokud jsou soudní) občas připustí, že vzniknou situace, které nelze vysvětlit realisticky. Prostě je něco „mezi Nebem a Zemí“… Ano, je to přesně tak… Ale jak to pojmenovat?

 
Každý člověk vyzařuje svou osobností určitou energii. Tuto energii nazýváme charisma. Někdo má charisma vysoké, někdo menší…ale nikdo žádné. Například: potkají se dva lidé a od prvního okamžiku je jim vzájemná společnost velmi příjemná. Totéž platí i opačně – prostě ihned ví, že se nikdy neshodnou, jejich vzájemná společnost je jim nepříjemná a příštímu setkání se raději vyhnou. Pokud se jim vyhnout nepodaří, určitě dojde ke konfliktu. Je to střet jejich osobností – jejich energií.
 

Tak jak působí lidé svou energii vzájemně jeden na druhého, tak působí vyzařování Vesmírné energie na každého člověka na Zemi. Tím ovlivňuje jeho myšlení, chování a jednání v určitých situacích. Opět se jedná o střet energií. Kdyby lidé nebyli lidmi, ale roboti nebo „klony“, jednali by všichni ve stejných situacích stejně. Ale tak to není. Každý člověk je ovlivněn působením Vesmírné energie již při narození (přitom samozřejmě přihlížíme k dědičným vlastnostem – dědičné energii-dědičnému charismatu). Věřící řeknou: „bylo mu dáno do vínku“ nebo „bylo mu osudem přisouzeno“… S přibývajícími léty se energie mění a to tak, jak s ní člověk dokáže „pracovat“. Někdo ji dokáže znásobit, využít ke svému dobru a ve svůj prospěch, jiný ji buď vůbec nevnímá, nebo v sobě z neznalosti zcela potlačí. Právě proto existují ve společnosti lidé velice schopní – úspěšní a lidé, kterým se nic nedaří a problémy se na ně jen lepí. Lidé, kteří si se vším poradí a lidé, kteří se při sebemenším nezdaru hroutí. Z toho je zřejmé, že se svou vlastní energii je nutné pracovat a snažit se ji znásobit působením Vesmírné energie. To znamená „přitáhnout“ si na pomoc tu správnou energii z Vesmíru ve chvíli, kdy je to zapotřebí.
 

Je spousta ateistů, kteří využívají „meditace“ (přitažení té správné Vesmírné energie do své mysli) ke splnění svých cílů, záměrů a přání. K tomu využívají např. různých způsobů meditace podle učení José Silva – Silvova metoda kontroly mysli či Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery… atd. A to samozřejmě není všechno. Existuje více různých návodů a metod „meditace“, které moudří ateisté využívají. Za pomocí Vesmírné energie tak zesílí schopnost svého vlastního podvědomí zařídit věci ke zdárnému konci. Podvědomí je mnohem silnější než vědomí.  A některé k tomu „posvěcené vědecké“ kapacity tvrdí, že podvědomí  tvoří 95 % naší nevyužité „šedé kůry mozkové“

Lidé nábožensky založení – věřící si meditací přivolávají na pomoc Boha, Andílky, Archanděle či jiné nadpozemské bytosti, v které věří. Pro ně je meditace mnohem lehčí, protože pod názvem Vesmírná energie si představují ve svém vědomí nadpozemské bytosti v podobě lidských bytostí. Vysloví svá přání, a protože jsou věřící, dojde velice rychle k „práci“ podvědomí, obratu v myšlení a tím k úspěšnému splnění přání. Tak v čem je rozdíl? Je jedno v co věříme – je důležité, jak to vnímáme.

A na závěr bych chtěla ještě podotknout i pro ty nejzavilejší ateisty, že v životě existují dny, kdy se vůbec nic nedaří, ač se snažíme sebevíc. Přestože neděláme žádné chyby, nic nejde tak, jak by mělo.   A pak najednou z ničeho nic přijdou dny, kdy se vše daří, vše jde lehce a zcela bez našeho přičinění. Čím to je? Co myslíte?
 
Nechci zde polemizovat o víře či nevíře. Nechci se zde vyjadřovat k tomu (a nemám na to vůbec žádné právo) zda Bůh existuje či nikoliv. To není účelem této stránky. Chci jen říct, že ať už to pojmenujeme jakkoliv, vždy se jedná o působení Vesmírné energie na energii člověka a je jen na něm, jak s ní naloží.
 
Každý z nás bez ohledu, zda je věřící či ateista, by si měl uvědomit (a to bez nějakého chi…chi…chi…a cha…cha…cha), že mezi Nebem a Zemí opravdu NĚCO je. A to NĚCO je energie, která dokáže ovládat naše skutky, jednání, chování, úspěchy i nezdary. Je důležité, jak tuto energii umíme přijímat a jak se s ní naučíme pracovat. Jsou mezi námi lidé, kteří mnohem citlivěji než ostatní vnímají působení Vesmírné energie – takovým lidem se říká VĚŠTCI.
 
Vaše názory či myšlenky k danému tématu můžete sdělit:
nebo se podělit se všemi na mém blogu: http://spiritstudioostrava.blog.cz
 
VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA - autor Jindřiška Červená, STUDIO SPIRIT
Kopírování či jakékoliv jiné použití JEN SE SOUHLASEM AUTORA