SPIRIT STUDIO OSTRAVA   VÝKLAD KARET  VÝKLAD KARET ONLINE, VĚŠTĚNÍ, KARTY, FENG SHUI, KŘIŠŤÁLOVÁ MAGIE 

ČLÁNKY » CO JE HNUTÍ PEGIDA
CO JE HNUTÍ PEGIDA

Základní nezmanipulované informace o hnutí PEGIDA

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) znamená česky Vlastenečtí Evropané proti islamizaci západu. Jedná se o občanské hnutí řadových občanů znepokojených stále postupující islamizací Německa, které vzniklo v Drážďanech. PEGIDA se šíří se přímo lavinovitě nejen po celém Německu, ale i ve Švédsku, Rakousku, Dánsku, Itálii, Francii a ve Španělsku. Mnoho jinak disciplinovaných Němců už má plné zuby pošetilé proislámské politiky jak německých, tak bruselských politiků a žádá radikální změnu. Vzhledem k tomu, že v českých sdělovacích prostředcích se o hnutí PEGIDA kromě několika přihlouplých heslech o xenofobech a krajní pravici nic rozumného nelze dovědět, dovolil jsem si přeložit základní stanoviska Pegidy.

ZÁKLADNÍ STANOVISKA HNUTÍ PEGIDA:

PEGIDA je PRO přijímání válečných uprchlíků a politicky nebo nábožensky pronásledovaných lidí. To je lidská povinnost!

PEGIDA je PRO přijetí právního ustanovení o povinnosti integrace do Základního zákona (ústavy) Spolkové republiky Německo (až do této doby je tam zakotveno jen právo na azyl)!

PEGIDA je PRO decentralizované ubytování válečných uprchlíků a pronásledovaných lidí namísto ubytování v ubytovnách jen zčásti lidsky důstojných!

PEGIDA je PRO celoevropský distribuční klíč pro uprchlíky a jejich přiměřené rozdělení mezi všechny členské státy EU! (Centrální registrační úřad pro uprchlíky, kteří pak budou přidělováni členským státům EU systémem podobným vnitroněmeckému Königsteinskému klíči)

PEGIDA je PRO zvýšení počtu sociálních pracovníků pro žadatele o azyl. (Počet uprchlíků na sociálního pracovníka je v současné době asi 200: 1 a znamená, že pro částečně traumatizované lidi fakticky neexistuje žádná péče.)

PEGIDA je PRO metodu žádosti o azyl na základě nizozemského, popřípadě švýcarského modelu a až do jeho zavedení PRO navýšení prostředků pro BAMF (Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky), aby byla podstatně zkrácena doba procesu žádosti o azyl a jeho zpracování a tak umožněna rychlejší integrace!

PEGIDA je PRO zvýšení prostředků pro policii a PROTI propouštění u policie!

PEGIDA je PRO plné využití a provádění stávajících zákonů v oblasti azylu a deportace!

PEGIDA je PRO politiku nulové tolerance vůči delikventním žadatelům o azyl a delikventním migrantům!

PEGIDA je PRO odpor vůči politice nepřátelské ženám a vůči násilnické politické ideologii, ale ne proti integrovaným muslimům, kteří zde žijí!

PEGIDA je PRO přistěhovalectví podle příkladu Švýcarska, Austrálie, Kanady nebo Jihoafrické Republiky!

PEGIDA je PRO nezávislost bez ohledu na pohlaví!

PEGIDA je PRO zachování a ochranu naší křesťansko-židovské západní kultury!

PEGIDA je PRO zavedení občanského rozhodování (lidová hlasování, referenda) podle vzoru Švýcarska!

PEGIDA je PROTI dodávkám zbraní protiústavním, zakázaným organizacím, jako je např. PKK.

PEGIDA je PROTI povolování paralelních organizací a soudů v našem prostředí, jako jsou soudy šaría, policie šaría, smírčí soudci atd.

PEGIDA je PROTI pošetilému „genderovému mainstreamingu“ také často nazývanému „genderizace“, té téměř již posedlé, politicky korektní pohlavní neutralizaci našeho jazyka!

PEGIDA je PROTI radikalismu, lhostejno zda nábožensky nebo politicky motivovanému!

PEGIDA je PROTI kazatelům nenávisti bez ohledu na to, k jakému náboženství patří!

 

2. ledna 2015 - Autor: Jiří Heincl