SPIRIT STUDIO OSTRAVA   VÝKLAD KARET  VÝKLAD KARET ONLINE, VĚŠTĚNÍ, KARTY, FENG SHUI, KŘIŠŤÁLOVÁ MAGIE 

ČLÁNKY » SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV
NÁBOŽENSKÉ PRINCIPY SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE

                                                     

Scientologie je aplikovaná náboženská filozofie. Jejím cílem je přivést jednotlivce k porozumění sobě samému, svému žití jako duchovní bytosti a vztahu k vesmíru jako jednomu celku. Scientologické náboženství se zakládá výhradně na výzkumech L. Ron Hubbarda, jeho spisech a nahraných přednáškách. Tato díla dohromady tvoří náboženské spisy Scientologie, které jsou jediným zdrojem principů, učení, filozofie, praktik, rituálů a všech základních směrnic scientologické víry.

Cíle Scientologie jsou: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat, poctiví lidé mají práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence.“

Základním principem Scientologie je, že člověk je nesmrtelná duchovní bytost, která žila mnoho životů a má potenciál k nekonečnému přežití. Ačkoli má člověk tělo a mysl, zůstává stále duchovní bytostí, která se v Scientologii nazývá „thetan“. Thetan je v podstatě dobrý, ale v průběhu věků srostl s hmotným vesmírem tak, že zapomněl, že je ve skutečnosti duchovní bytostí. Minulé bolestivé a traumatické zážitky každého člověka, ne jeho přirozenost, stojí za zlými činy a zmenšením jeho vědomí a schopností.

Scientologické kodexy spravedlnosti se shodují s morálními pravidly a právními kodexy společnosti. Jednání, která jsou společností považována za kriminální, jsou za kriminální považována také církví a scientology. Scientologové netolerují žádné nelegální aktivity jakéhokoli druhu. Zkušenost ukázala, že ti, kteří vážně porušili zákony země, nejsou schopni udržovat etické standardy požadované pro dosažení duchovního pokroku.

                                                     

Mezinárodní scientologická církev (CSI – Church of Scientology International) je kalifornská nezisková náboženská organizace, která sídlí v Los Angeles a je ústřední organizací scientologického náboženství. Poskytuje církevní vedení všem církvím, scientologickým organizacím a skupinám a provádí celkové plánování a řízení nezbytné k dalšímu šíření Scientologie ve světě.

Centrum náboženské technologie (RTC) je kalifornská nezisková náboženská organizace se sídlem v Los Angeles. RTC je nejvyšší církevní autoritou nad mezinárodní církevní strukturou ve smyslu udržování a standardního používání náboženských technologií pana Hubbarda.

Mezinárodní asociace scientologů (IAS – International Association of Scientologists) je členská organizace přístupná všem scientologům ze všech zemí světa. IAS poskytuje podporu scientologickým církvím a členům IAS, kteří se angažují v aktivitách napomáhajících růstu Scientologie. IAS je také sjednocovací silou, která scientologům umožňuje reagovat na ohrožení svobody náboženství ve všech koutech světa.

Všechny aktivity scientologických církví jsou v souladu s cílem osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám, jak tyto cíle vyložil pan Hubbard v úplných počátcích tohoto náboženství.

Vyhotoveno na základě množících se dotazů zaslaných SPIRIT STUDIU. Zdroj: Tisková kancelář scientologické církve pro ČR